SPC STANDARD – STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESU

Charakteristika:

SPC je statistická metoda ke sledování, vyhodnocování a regulaci parametrů produktu/procesu s cílem udržet výrobní proces stabilní a způsobilý. Je založena na principech statistického vyhodnocování (analýza kolísání, rozlišování vlastních a zvláštních příčin kolísání a působení na ně, analýza trendů atd….)

Cíle školení:

 • Objasnění účelu a principů SPC
 • Podrobný návod na přípravu a zavádění SPC
 • Použití SPC v praxi a interpretace výsledků – analýza kolísání, analýza trendů
 • Zvláštní příčiny a jejich projevy v regulačních kartách, plány reakce při odečtech mimo regulaci
 • Různé typy regulačních karet aj s příklady
 • SPC pro atributivní znaky
 • Vysvětlení výstupů v SPC a vazby na Hodnocení Způsobilosti(Cpk, Cp, Ppk, Pp…) – informativně
 • Dvoudenní školení SPC vysvětluje principy a postupy při SPC na různých typech regulačních karet. Obsahuje podrobný návod pro zavádění SPC, tipy pro přípravu regulačních karet a výběr vhodného regulačního diagramu. Součástí školení jsou příklady a cvičení.

Cílová skupina:
Všichni zaměstnanci odpovědní za ověřování výrobního procesu, testování, tvorbu a udržování kontrolních plánů, vyhodnocující statistické data…

Vstupní předpoklady:
Pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se základním přehledem statických metod a nástrojů.

Rozsah školení: 2 dny / tým

Obsah školení:

 • SPC – historie a současnost, statistické metody v automotive
 • Základní pojmy SPC
 • Proces způsobilý a proces ve statisticky zvládnutém stavu
 • Náhodné a zvláštní příčiny kolísání, zdroje zvláštních příčin
 • Podrobný návod pro zavádění SPC
 • Základní typy a Použití regulačních diagramů
 • Analýza trendů kolísání – iterace
 • OCAPs – Out of Control Action Plans
 • Stručná charakteristika ukazatelů způsobilosti procesu
 • SPC pro atributivní znaky – přehled
 • Informativně SPC za zvláštních podmínek: nestabilita, systematické odchylky…
 • + SPC příklady: výpočet regulačních mezí pro různé typy diagramů, zakreslení mezí a bodů, zhodnocení statistické stability, změny rozsahu výběrů,…

Poznámky:

 • K realizaci školení je vhodné požít PC vybavení (PC učebna) – není to však bezpodmínečně nutné.
 • Školení SPC je vhodné připravovat ve spolupráci s Vaší organizací (dle měřených znaků, výrobních procesů, typů používaných regulačních karet atd.) Je možné upravit obsah školení, zejména z hlediska příkladů a studií. V příkladech je možné použít data z prostředí organizace.
 • Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení a splnění kritérií závěrečného testu.