TOPS 8D (TEAM ORIENTED PROBLEM SOLVING – TÝMOVÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ)

Charakteristika:

TOPS 8D (Team Oriented Problem Solving 8 Disciplines) je strukturovaný nástroj k týmovému řešení problémů. Pomocí definovaných kroků a podpůrných nástrojů vede tým k nalezení a eliminaci kořenových příčin problému pomocí účinných nápravných opatření. Nástroj je možné použít jak k řešení interních problémů, tak k řešení externích reklamací. Stejně je vhodné vyžadovat aplikaci nástroje i od dodavatelů.

Cíle školení:

 • Ujasnit kdy a za jakých podmínek použít tento nástroj
 • Pochopit správné použití TOPS 8D při výkladu a metodické ukázce postupu
 • Procvičit si zvládnutí nástroje v reálném týmu a na skutečném problému organizace (při 2-denní verzi)
 • Zdokonalit se ve vyplňování hlavních dokumentů nástroje

Kdo by se měl zúčastnit / cílová skupina:

Zaměstnanci s odpovédností za kvalitu, řešení problémů a odstraňování nedostatků v celém výrobním řetězci – starostlivost o dodavetele, výrobní proces, styk se zákazníkem. Školení není určeno pouze pracovníkům kvality, ale všem potenciálním účastníkům týmů 8D (rozvoj dodavatelů, technologie, výroba, kvalita, logistika, starostlivost o zákazníky).

Vstupní předpoklady:

Základní znalost systémů řízení jakosti (např. ISO TS 16949). Pro učastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejdříve školení Quality Awareness se zakladním přehledem metod a nástrojů.

Rozsah školení: 1 den (training) + 1den (workshop)

Obsah školení:

   Training:

 • Úvod, druhy problémů, kdy používat TOPS 8D
 • Sestavení týmu, popis problému a okamžitá opatření
 • Analýza příčin problému
 • Návrh, validace a zavedení trvalých opatření k zamezení problému
 • Preventivní kroky
 • Metodická ukázka analýzy příčin a tvorby trvalých opatření

   Workshop:

 • Rozdělení do týmu, ujasnění problémů řešených v týmech
 • Okamžitá opatření a popis problému + presentace
 • Stanovení příčin vzniku problému + presentace
 • Tvorba trvalých opatření + presentace
 • Tvorba preventivních opatřeni + presentace
 • Vyhodnocení práce týmu, uzavření dokumentace
 • Závěrečný test a zpracování hodnocení tréninku, diskuse, rozbor výsledků testu, závěr

Poznámky:

Podmínkou absolvování školení a následného udělení certifikátu je aktivní účast na školení (training & workshop) a splnění podmínek závěrečného testu.