VDA 6.3 – AUDIT PROCESU

Charakteristika:

VDA 6.3 je normalizační doporučení pro vykonávání auditů výrobního procesu v automobilovém průmyslu. Obsahuje instrukce pro plánování, přípravu, realizaci, vyhodnocení auditů, včetně následných opatření z auditu. Obsahuje základní katalog otázek pro audit výrobního procesu, který může sloužit jako podklad pro tvorbu vlastních specifických katalogů.

Cíle:

  • pochopení požadavků VDA 6.3 Auditu procesu
  • část P2 – P4 Vývoj produktu a procesu
  • část P5 – P7 Sériová výroba
  • praktická ukázka auditu procesu
  • vyhodnocení a vysvětlení výsledků auditu procesu

Cílová skupina:

  • tým lidí se znalostí výrobků a výrobních procesů organizace a jejich vzájemných interakcí
  • budoucí auditoři by měli mít praktické zkušenosti s výrobky a výrobními procesy organizace a také základní vědomosti o fungovaní organizace

Typ osvědčení:

osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 2 dny / tým

Odborný garant: Mgr. Michal Jančok

Poznámka: Školení není v licenci VDA-QMC.