VDA 6.3 – Audit procesu

Charakteristika:

VDA 6.3 je normalizační doporučení pro provádění auditů výrobního procesu v automobilovém průmyslu. Obsahuje instrukce pro plánování, přípravu, realizaci a vyhodnocení auditů včetně následných opatření z auditu. Obsahuje základní katalog otázek pro audit výrobního procesu.

Cíle:

  • pochopit požadavky VDA 6.3 Auditu procesu
  • vysvětlit část P2 – P4 – Vývoj produktu a procesu + praktické cvičení – zjištění z auditu a přiřazení otázek
  • vyhodnotit a vysvětlit výsledky auditu procesu
  • vysvětlit část P5 – P7 – Sériová výroba + praktické cvičení – zjištění z auditu a přiřazení otázek
  • provést audit procesu – volitelné (délka trvání závisí na požadavku na rozsah)

Cílová skupina:

Pracovníci z různých oddělení organizace se znalostí procesů organizace, s dobrou znalostí výrobních procesů a produktů.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

 

Poznámka: Školení není v licenci VDA-QMC.