VDA 6.5 – AUDIT VÝROBKU

Charakteristika:

VDA 6.5 je normalizační doporučení pro vykonávání auditů výrobku v automobilovém průmyslu. Obsahuje instrukce pro přípravu a plánování auditů výrobku, tvorbu katalogů otázek k auditu, realizaci a vyhodnocení auditů včetně následných opatření z auditů.

Cíle:

  • pochopení požadavků VDA 6.5 Audit výrobku
  • odlišení auditu výrobku od jiných typů auditů a zkoušek
  • zabezpečení teoretické způsobilosti s důrazem na tvorbu katalogů otázek pro audit výrobku
  • plánování, příprava, realizace a vyhodnocení auditu výrobku v prostředí organizace

Cílová skupina:

  • tým lidí se znalostmi produktů a výrobních procesů organizace a jejich vzájemné interakce.
  • budoucí auditoři výrobku by měli mít praktické zkušenosti s výrobky a výrobními procesy organizace a taky základní znalosti o fungování organizace.

Typ osvědčení:

  • osvědčení ve formě certifikátu

Rozsah školení: 2 dny / tým

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

Poznámka: Školení není v licenci VDA-QMC.