5S AWARENESS TRAINING

Charakteristika:

5S – „pořádek na pracovišti“. Vysvětlení postupu a principu metodiky jako jednoho
ze způsobů eliminace plýtvání ve výrobě / na pracovišti. Minimalizuje pracovní čas,
pracovní chyby, tedy náklady na daný pracovní proces.

Cíle:

  • popsat zdroje plýtvání na pracovišti – jejich eliminace
  • vysvětlit metodiku 5S skrze jednotlivé kroky
  • ukázat metodiku 5S v podmínkách firmy

Cílová skupina:

Metodika by se měla uplatňovat v rámci celé firmy, nejen ve výrobním provozu.
Zúčastnit by se ho tedy mohl každý pracovník.

Typ osvědčení: po absolvování školení – osvědčení o účasti

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

 

Poznámka: V případě požadavku je možno se podílet na zavedení 5S metodiky resp. řídit její zavedení.