Plánování realizace produktu

APQP  Advanced Product Quality Planning: Moderní plánování kvality produktu
VDA-RGA
“Reifegradabsicherung”, príp. VDA MLA “Maturity Level Assurance” Zabezpečení stupňů zralosti pro nové produkty

Charakteristika:

APQP (Advanced Product Quality Planning) je nástrojem projektového managementu (se zaměřením na specifické potřeby automobilového průmyslu), podporující vývoj produktu
“dopředným” (pro-aktívním) způsobem. VDA-RGA je obdobná metodika plánování projektu a zajišťování kvality před sériovou výrobou podle německých OEM. Metodiky definují jednotlivé fáze projektu a jejich vstupy a výstupy. Výsledkem má být navržený produkt a připravené výrobní procesy tak, aby byly
splněny požadavky zákazníka, včetně dodržení časového plánu projektu a NAPOPRVÉ. Cílem je spokojený zákazník a projekt zvládnutý s rozumnými náklady.

Cíle:

  • stanovit potřeby Plánování realizace produktu (požadavek IATF 16949, požadavky OEM Original Equipment Manufacturer)
  • představit základy APQP s ohledem na potřeby automobilového průmyslu
  • optimalizace současného způsobu plánování projektů podle požadavků APQP
  • použití formulářů APQP, Status Reporting – systém komunikace při činnostech APQP
  • plánování projektu a zajišťování kvality před sériovou výrobou (požadavky VDA RGA (Reifegradabsicherung)

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým zahrnující všechny funkce v organizaci (prodej, marketing, vedení projektů, vývoj produktu, výroba, inženýring, kvalita, nákup).
Pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejprve školení Quality Awareness se základním přehledem metod a nástrojů.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den školení a 1 den workshop (volitelné)

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak