Control Plan

Řídicí plán, Plán kontrol a řízení

Charakteristika:

Řídicí plán (CP) je dokumentovaný popis systémů a procesů potřebných pro řízení produktu. V rámci automobilového průmyslu je vyžadován jako povinný výstup návrhu výrobního procesu. Tento základní dokument popisuje všechny kontrolní a řídící mechanismy, kterými v rámci výrobního procesu organizace řídí jak parametry procesu, tak i charakteristiky produktu.

Cíle:

  • obeznámit se s požadavky automobilového průmyslu na Řídící plán (IATF 16949, APQP & Control Plan, požadavky OEM – Original Equipment Manufacturer)
  • typy CP pro různé fáze projektu: CP pro prototyp, CP pro předsérii, CP pro sériovou výrobu
  • obeznámit se s formulářem CP a vysvětlení jednotlivých položek na příkladech z různých výrobních/montážních procesů
  • tvorba CP v rámci APQP, vazby na další nástroje a dokumenty: P-FMEA, PPAP,… instrukce
  • požadavky na aktualizaci a revizi CP v projektu

Cílová skupina:

  • multidisciplinární tým zahrnující všechny funkce v organizaci (prodej, marketing, vedení projektů, vývoj produktu, výroba, inženýring, kvalita, nákup)
  • pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejprve školení Quality Awareness se základním přehledem metod a nástrojů

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den ( školení + workshop )

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak