DOE – DESIGN OF EXPERIMENT – NAVRHOVÁNÍ EXPERIMENTŮ

Charakteristika:

Navrhování experimentů patří mezi tzv. „off-line“ nástroje zlepšování kvality. Základním principem je realizace série experimentů při různých, dopředu stanovených podmínkách s cílem určit významné parametry procesu/výrobku z hlediska kvality jeho výstupu. Do úvahy se berou všechny aspekty procesu/produktu, významnou je i otázka poměru nákladů a efektu případného zásahu, tedy hledisko ekonomické.

Cíle:

  • vysvětlit statistické principy, termíny
  • pochopit význam a použiti DoE, principy a možnosti DoE při optimalizaci designu/procesu
  • získat přehled různých metod DoE (klasické, Taguchi, Shainin) a různých přístupů
  • podrobný návod na přípravu, realizaci, vyhodnocení a aplikaci závěrů experimentu

Cílová skupina:

Zaměstnanci odpovědní za návrh a vývoj produktu/výrobního procesu, neustále zlepšování, optimalizaci… (výroba, kvalita, technologie,…).

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak