Formel-Q

Dohoda managementu kvality s dodavateli do koncernu VW

Charakteristika:

Tento kurz je koncipovaný tak, aby poskytl přehled dohod o kvalitě Formel-Q koncernu VW s jeho dodavateli. Účastníci po školení získají orientaci v dohodách a pochopí základní požadavky koncernu VW.

Cíle:

  • naučit se orientovat v jednotlivých dohodách Formel-Q, Formel Q – konkret, Formel Q – nové díly Integral, Formel Q – způsobilost (i příloha audit procesu), Formel Q – způsobilost SW (krátký přehled))
  • naučit se vyhledat v portálu VW dokumenty k jednotlivým požadavkům Formel-Q
  • získat základní přehled v požadavcích VW
  • získat přehled o požadavcích pro dodavatele v nabídkovém řízení, ve vývoji, při uvolnění produktu a procesu a v sériové výrobě

Cílová skupina:

Od managementu po jednotlivé pracovníky oddělení. Pracovníci v přímém styku se zákazníkem. Interní auditoři QMS, procesu a produktu.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

 

Poznámka: Školení není v licenci VDA-QMC.