FTA – Fault Tree Analysis

Analýza stromu poruch – pro systémové designéry

Charakteristika:

Analýza stromu poruch je logické, systematické zkoumání objektu s cílem identifikovat a analyzovat pravděpodobnost, příčiny a následky potenciálních poruchových stavů. FTA je deduktivní metoda, pomocí které je nechtěný chybový stav systému analyzován s využitím booleovské logiky do řetězce stavů nižších podsystémů. Výsledkem je grafický model popisující různé kombinace poruch zařízení a lidských chyb, které mohou vést k danému chybovému stavu. Metoda je použitelná pro identifikaci zdrojů rizika (kořenových příčin) a pro oceňování pravděpodobnosti/frekvence vzniku příčin a průběhu řetězce až k chybovému jevu.

Cíle:

  • vysvětlit účel FTA
  • představit metody FTA, kroky při jejím použití
  • vysvětlit postup při sestavování stromu poruch a metody hodnocení: kvalitativní/kvantitativní
  • návod, jak vytvořit a udržovat odpovídající dokumentaci

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na zaměstnance pracující v oblasti vývoje výrobku.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak