Interní auditor OHSMS podle ISO 45001 (zahrnuje ISO 19011)

Charakteristika:

Úkolem auditora EMS je poskytnout nezávislé a objektivní posouzení procesů OHSMS v rámci organizace a zhodnotit úroveň plnění požadavků aktuální normy ISO 45001 a efektivitu realizovaných činností.

Cíle:

  • pochopit požadavky aktuálního vydání normy ISO 45001, detailní výklad normy
  • ukázat aplikaci OHSMS v praxi na příkladech a cvičeních
  • vysvětlit principy auditování podle normy ISO 19011
  • praktické cvičení – program auditu, plán auditu, zpráva z auditu – formulace zjištění

Cílová skupina:

Pracovníci z různých oddělení organizace se znalostí procesů organizace, výrobních procesů a produktů. Školení je součástí kvalifikace auditora OHSMS.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny ISO 45001 + 1 den ISO 19011

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková

 

Poznámka: Pro podrobnější informace se můžete podívat na popis u ISO 45001 a ISO 19011 samostatně.