ISO/IEC 17025:2017

Charakteristika:

Standard ISO IEC 17025 definuje všeobecné požadavky na kompetentnost zkušebních a kalibračních laboratoří. ISO IEC 17025 určuje zásady systému řízení kvality v akreditovaných laboratořích, čím unifikuje a standardizuje prostředí výkonu zkušební a kalibrační činnosti. Standardizované prostředí se stalo základem pro relevantní mezilaboratorní porovnání. Posouzením shody s požadavky tohoto standardu potvrzují akreditační orgány kompetentnost laboratoří.

Cíle:

  • účel a aplikace normy ISO/IEC 17025:2017 ve zkušebních a kalibračních laboratořích
  • požadavek na procesní přístup, procesní model
  • pochopení požadavků ISO/IEC 17025:2017 a jejich aplikace v prostředí organizace
  • principy akreditace a kroky k jejímu dosažení

Cílová skupina:

Manažeři kvality laboratoří anebo osoby pověřené budováním a udržováním QMS, případně odpovědné za přípravu laboratoře na akreditaci, odborný personál laboratoří.

Typ osvědčení: po absolvování školeni a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Mgr. Dana Fúziková

 

Poznámka: Školení může být realizováno jako 1-denní, pokud účastníci již absolvovali školení požadavků ISO 9001.