LPA – Layered Process Audit

Vrstvené procesní audity

Charakteristika:

Vrstvený procesní audit (LPA – Layered process audit) je nástroj, zaměřující se na zjištěni rizik procesu. Provádí ho skupina řídicích pracovníků od TOP managementu po vedoucí týmu. Audity jsou jednoduchým souborem otázek seřazených do skupin určených na zařízení anebo proces. Zavedený systém LPA je specifický požadavek některých OEM (např. PSA, GM a FCA).

Cíle:

  • pochopit principy a fungování LPA
  • analyzovat rizika v procesech, ideálně přímo v provozu
  • připravit otázky na audit a zařadit je do skupin – 2-3 pracovní místa
  • odladit otázky na místě při provedení vzorového auditu ve skupině
  • nastavit systém provedení auditu, zaznamenávání výsledků a vyhodnocování

Cílová skupina:

Tým zástupců jednotlivých úrovní řízení. Principem LPA je rozvrstvit auditory podle stupňů řízení až po TOP management. Základní znalost o výrobních procesech a technologii je výhodou.

Typ osvědčení: po absolvování školení – osvědčení o účasti

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Ing. Michal Jančok