Lean manufacturing

Charakteristika:

Štíhlá výroba (Lean Manufacturing) – jde o přístup k výrobě způsobem, kdy se výrobce snaží maximálně uspokojit požadavky zákazníka tím, že bude vyrábět jen to, co zákazník požaduje. Snaží se vytvářet produkty v co nejkratším čase a s minimálními náklady, bez ztráty kvality anebo na úkor zákazníka. Princip štíhlé výroby je založen na myšlence eliminace plýtvání v procesech mezi výrobcem a zákazníkem.

Cíle:

  • vysvětlit procesní přístup a procesní model a neustálé zlepšování
  • popsat druhy plýtvání
  • vysvětlit princip štíhlého přemýšlení a hodnotový tok
  • popsat jednotlivé „lean / štíhlé“ nástroje (JIT, KANBAN, 5S, KAIZEN, TPM, SMED, POKA YOKE)

Cílová skupina:

Hlavně pracovníci z výrobních procesů a procesní inženýři / technologové, ale i pracovníci z podpůrných funkcí.

Typ osvědčení: po absolvování školení – osvědčení o účasti

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Michal Jančok