Machinery FMEA

Analýza možných chyb a jejich důsledků při návrhu výrobních zařízení

Charakteristika:

Machinery FMEA je speciální varianta FMEA, která je zaměřená na analýzu návrhu výrobního zařízení a speciálního strojního vybavení pro připravované výrobní procesy. Podporuje návrh specifikací výrobního zařízení, revize návrhu výrobního zařízení a jeho výroby. Efektivita nástroje je v identifikací příčin potenciálních chyb spojených s výrobním zařízením, jejich eliminaci, případně nastavení kontrolních mechanismů (integrace kontrolních/řídicích systémů do výrobních zařízení). 

Cíle:

  • identifikace potřeb Machinery FMEA a její úlohy v projektu
  • osvojení si metodiku Machinery FMEA; představení standardních kritérií hodnocení rizik
  • objasnění vazby na návrh výrobních linek, zařízení, nástrojů
  • návod, jak vytvořit a udržovat odpovídající dokumentaci

Poznámka: Výhodou je vlastní notebook pro efektivnější realizaci workshopů v průběhu školení. Pokud máte tedy možnost, přineste si na školení notebook.

Cílová skupina:

Multidisciplinární tým se zaměřením na zaměstnance pracující v oblasti vývoje procesu a připravující výrobní linku a nástroje.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny (školení a workshop)

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

 

Poznámka: Pro účastníky bez zkušeností s nástroji kvality je vhodné absolvovat nejprve školení Quality Awareness se základním přehledem metod a nástrojů. Předpokládá se znalost metodiky Designové/Procesní FMEA.