MSA Awareness

Measurement Systems Analysis – základy

Charakteristika:

Analýza systémů měření je metoda na zhodnocení všech vlivů na proces měření a pro posouzení vhodnosti systému měření k dané aplikaci. MSA studie jsou nutným požadavkem pro dodavatele do automobilového průmyslu, ale aplikace metod a možnosti jejich využití při zabezpečení správnosti měření jsou mnohem širší a využitelné i v dalších oblastech.

Cíle:

  • účel MSA a její úloha při volbě vhodného systému měření pro konkrétní aplikaci
  • základní přehled principů a metod MSA a návaznosti na FMEA, CP, SPC a PPAP
  • rozdělení metod MSA, osvojení si metodiky GR&R, stručně analýza atributivních systémů měření (OK-NOK vyhodnocování)

Cílová skupina:

Jednodenní školení MSA je určeno všem, kteří se podílejí na určení potřeb měření v rámci přípravy nových projektů a podobně. Školení NENÍ určené JEN metrologům; obeznámení se s požadavky automobilových zákazníků, pochopení základních principů MSA na běžné uživatelské úrovni a uvědomění si významu MSA při posuzování vhodnosti systému měření, je důležité v celé organizaci.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

 

Poznámka: Podle možností by měly být k dispozici účastníkům školení PC (školicí místnost vybavená PC) – není nutné.