Ochrana gumových a plastových výrobků

Charakteristika:

Polymerové materiály (guma a plasty) a výrobky z nich sehrávají v současnosti velmi významnou úlohu v každodenním životě. Není důležité jen výrobky z polymerů vyrobit, ale je i chránit před různými vnějšími vlivy a tím prodloužit jejich životnost. Ochrana gumových a plastových výrobků je významná oblast technologie a důležité je i ekologické hledisko. V současnosti zahrnuje nejen technologické procesy a postupy, ale i širokou škálu chemických sloučenin, které se do těchto výrobků přidávají. Mechanismus jejich působení je nejen chemický, ale může být i fyzikální. V současnosti má každý obor chemické technologie svou „černou knihu zakázaných látek“, proto je vývoj i v této oblasti velmi rychlý.

Cíle:

  • stárnutí gumy a plastů (mechanismus, důsledky, příznaky)
  • ochrana před stárnutím a oxidací
  • retardéry hoření
  • ochranné povlaky
  • pogumování zařízení
  • nátěrové hmoty
  • vývojové směry a trendy

Cílová skupina:

Školení je určené především pracovníkům provozů zabývajícími se zpracováním gumových a plastových výrobků – technologové, inženýři kvality, vedoucí týmů (mistři), ale i konstruktéři.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Poznámka: Počítá se s přítomností projektoru, případně i připojením na internet. Detailní zaměření jednotlivých témat je možno přizpůsobit požadavkům zákazníků.