Odpovědnost za výrobek

Charakteristika:

Odpovědnost za výrobek formuluje Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou chybným výrobkem číslo 294/1999 Sbírky zákonů, ve kterém je zakomponovaná směrnice Rady EHS 85/374/EES o odpovědnosti za chybné výrobky.

Cíle:

  • pochopit aspekty ručení za výrobek – legislativní rámec
  • vysvětlit evropský kontext – Směrnice rady EHS vs. Národní legislativa
  • ukázat souvislosti a propojení na Zvláštní charakteristiky, Identifikaci a sledovatelnost, Řízení neshodného výrobku a Bezpečnost výrobku (propojení na požadavky IATF 16949, ISO 9001)

Cílová skupina:

Pracovníci, kteří přímo či nepřímo ovlivňují kvalitu finálních produktů. Školení je vhodné zařadit také jako součást „školení o povědomí o kvalitě“, kde jsou cílovou skupinou všichni zaměstnanci firmy, stejně tak je vhodné jako školení pro nově přijaté zaměstnance.

Typ osvědčení: po absolvování školení – osvědčení o účasti

Rozsah školení: 0,5 dne

Odborný garant: Ing. Michal Jančok