ISO 45001:2018

Systém manažerství ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Charakteristika:

Norma ISO 45001:2018 popisuje zásady systému manažerství ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (OHSMS). Definuje i princip hodnocení rizik BOZP a rizik OHSMS.

Cíle:

  • pochopit požadavky aktuálního vydání normy ISO 45001, detailní výklad normy
  • objasnit principy OHSMS
  • vysvětlit hodnocení rizik BOZP a rizik OHSMS
  • ukázat aplikaci OHSMS v praxi na příkladech a cvičeních

Cílová skupina:

OHSMS je záležitostí celé firmy, proto by se školení měli zúčastnit zástupci managementu jednotlivých oddělení a také jejich pracovníci.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: Mgr. Eva Zaťková