Povrchové úpravy kovových materiálů

Akreditovaný vzdělávací program dalšího vzdělávání

Charakteristika:

Vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu podle Zákona č. 568/2009 Sbírky o celoživotním vzdělávání. Absolvováním programu bude mít frekventant přehled o typech povrchových úpravách kovových materiálů, druzích nátěrových systémů a technologiích aplikace. Obeznámí se též s hodnocením kvality povrchových ochran a metodami zkušebnictví nátěrových hmot.

Cíle:

 • Učební plán je sestavený tak, aby v rámci 6 témat v celkovém rozsahu 48 hodin pokryl všechny oblasti povrchových ochran – od předúpravy, aplikace, volby vhodné ochrany až po zhodnoceni kvality:
  • degradace kovových materiálů
  • způsoby předúpravy povrchů
  • nátěrové hmoty – typy, vlastnosti a použití
  • technologie povrchových úprav
  • hodnocení a analýza povrchových úprav
  • technická normalizace v oblasti povrchových ochran

Cílová skupina:

Především technologové, konstruktéři, směnoví mistři a inženýři kvality ve firmách zabývajících se povrchovými úpravami kovů, ale i vědecko-výzkumní pracovníci v oblasti materiálů.

Typ osvědčení: Absolvent získá „Osvědčení o absolvovaní akreditovaného vzdělávacího programu dalšího vzdělávání“ pode Zákona č. 568/2009 Sbírky o celoživotním vzdělávání.

Rozsah školení: 48 hodin

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Poznámka: Kurz možno absolvovat jen ve školicím středisku ZVS holding, a. s. Dubnica nad Váhom. Detailní zaměření jednotlivých témat je možno přizpůsobit požadavkům zákazníků.