Quality Wall

100% dodatečná kontrola

Charakteristika:

Termínem Quality Wall se označuje dodatečná kontrolní operace nad rámec standardních kontrol, převážně po konečné kontrole. Účelem QW je zabránit dodání neshodných produktů zákazníkovi. Zavádí se buď jako preventivní opatření (na začátku projektu, při významných změnách produktu/procesu a podobně), anebo jako (dočasné) nápravné opatření při problémech s kvalitou.

Cíle:

pochopit cíle dodatečné 100% kontroly a analýzy problémů
ukázat přehled požadavků výrobců aut a jejich dodavatelů na dodatečnou kontrolu (eskalační procesy VW, Daimler, GP12, CS-1, CS-2, …)
vysvětlit zavádění, realizaci, vyhodnocování a kritéria pro odstranění dodatečné kontroly kvality
praktické cvičení na zavedení QW a jeho řízení

Cílová skupina:

Zaměstnanci odpovídající za komunikaci se zákazníky a dodavateli v předsériové etapě a také v sériové výrobě, např. péče o dodavatele, výrobní kvalita, zákaznický servis a reklamace.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak