Samohodnocení na základě VDA 6.3, D/TLD audit – požadavek VW Group

Charakteristika:

Pro dodavatele koncernu Volkswagen (VW) je důležité pochopení a implementace požadavků zákazníka definovaných v aktuálním vydání Formel Q – dohoda managmentu kvality pro dodavatele do koncernu VW.
Mezi ně patří:

  • samohodnocení / audit na základě VDA 6.3 s doplňujícími požadavky z Formel Q k otázkám
  • D/TLD audit jako specifický audit pro díly označené jako bezpečnostní

Cíle:

  • vysvětlit samohodnocení / audit podle VDA 6.3 podle Formel Q (doplňující požadavky k otázkám / výsledky auditu a zpráva z auditu / zlepšovací program)
  • vysvětlit D/TLD audit (stanovení výrobkových skupin / výběr dílů, hodnocení jednotlivých otázek / výsledky auditu, zpráva z auditu / zlepšovací program, značení technických dokumentů, značení D/TLD, katalog otázek D/TLD, formulář D/TLD auditu)
  • ukázat příklady z praxe samohodnocení / auditu VDA 6.3 podle Formel Q a D/TLD auditu

Cílová skupina:

Dodavatelé do koncernu VW – auditoři VDA 6.3 a VDA 6.5 a též PSCR – zmocněnci pro bezpečnost a shodu produktu.

Typ osvědčení: po absolvování školení – osvědčení o účasti

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Michal Jančok