Sběr a analýza údajů

Charakteristika:
Sběr a analýza údajů slouží k pochopení a řízení procesů a jejich  zlepšování. Údaje jsou základním východiskem pro hodnocení existujícího stavu procesů a pro určení směrů dalšího zlepšování.

Důležitou skupinou metod a nástrojů managementu kvality je 7 základních nástrojů kvality, které se používají při řešení problémů operativního řízení kvality a při zlepšování kvality.

Cíle:

  • hlavním cílem je pochopit, proč se údaje sbírají a jak s nimi dále pracovat
  • pochopit princip a účel 7 základních nástrojů kvality
  • jak sbírat údaje, zpracovávat a interpretovat výsledky
  • analýza příčin a přijímání opatření

Cílová skupina:

  • střední a nižší management, vedoucí změn a supervizoři, pracovníci vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, inženýři kvality a procesní inženýři

Typ osvědčení:

  • osvědčení formou certifikátu

Rozsah školení: 1 den/tým

Odborný garant: Ing. Michal Jančok