Archivace a Řízení dokumentace

Charakteristika

Archivace a řízení dokumentace je nutnost pro každou společnost.
Je to jeden z požadavků normy IATF 16949. Pro zavedení archivace se používá norma VDA 1 Dokumentace a archivace.
Výhodou tohoto školení je možnost naučit se, zlepšit řízení dokumentace, archivování záznamů, pochopení požadavků norem a legislativy, jakož i snadnější vyhledávání dokumentů a záznamů.

Cíle školení:

  • Vysvětlení pojmů týkajících se archivace, registratury a řízení dokumentace
  • Pochopení požadavků normy VDA 1 Dokumentace a archivace
  • Praktická ukázka, jak zavést požadavky této normy ve společnosti (značení dokumentů a záznamů, způsoby
  • uskladnění, archivační lhůty apod.)
  • Příklad vytvoření Registraturního plánu (archivačního seznamu)

Obsah školení:

  • Úvod / Vysvětlení pojmů týkajících se archivace a řízení dokumentace
  • Pochopit požadavky a obsah normy VDA 1 Dokumentace a archivace
  • Praktická ukázka / Jak zavézt požadavky této normy do praxe (dokumenty, legislativní požadavky)
  • Praktická ukázka / Vytvoření Registraturního plánu (archivačního seznamu) s účastníky školení
  • Shrnutí školení, otevřená diskuse

Kdo by se měl zúčastnit / cílová skupina:

Zaměstnanci, kteří řídí registraturu / archivaci.
Zaměstnanci, kteří pracují s dokumenty, záznamy.

Typ osvědčení: Po absolvování školení a napsání testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Miroslava Kvasničková

Poznámky: 

Podmínkou absolvování školení a následného udělení osvědčení je aktivní účast na školení.
Školenie nie je v licencii VDA-QMC