SPC Awareness

Statistické řízení procesu – základy

Charakteristika:

SPC je statistická metoda na sledování, vyhodnocování a regulaci parametrů produktu/procesu s cílem udržet výrobní proces stabilní a způsobilý. Je založena na principech statistického vyhodnocování (analýza kolísání, rozlišování vlastních a zvláštních příčin kolísání a působení na ně, analýza trendů atd.).

Cíle:

  • objasnit základy a principy SPC
  • použít SPC a interpretaci výsledků
  • stručný přehled typů regulačních karet
  • regulační a toleranční meze, výpočet regulačních mezí a nastavení regulační karty
    •  pro (x, R) diagram
    •  pro (x, R) diagram

Cílová skupina:

Všichni zaměstnanci odpovědní za ověřování výrobního procesu, testování, tvorbu a udržování kontrolních plánů, vyhodnocující statistická data.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Mgr. Roman Brziak

 

Poznámka: Podle možností by měly být k dispozici účastníkům školení PC (školicí místnost vybavená PC) – není nutné.