Audit produktu

Charakteristika:

Dle požadavků IATF 16949 čl. 9.2.2.4 je dodavatel povinen provádět audity produktu. Může si přitom zvolit metodiku, pokud mu ji neurčí zákazník. Jednou z dostupných metodik je například i VDA 6.5. Nabízíme vám obeznámení s plánováním auditů produktu, vytvářením kontrolních otázek k auditu, realizací a vyhodnocením auditů.

Cíle školení:

  • pochopit požadavky na Audit produktu
  • odlišit produktové audity od jiných typů auditů a zkoušek
  • na cvičeních vysvětlit a naučit tvorbu kontrolních otázek pro audit produktu
  • plánování, příprava, realizace a vyhodnocení auditu produktu v prostředí organizace

Cílová skupina:

Pracovníci z různých oddělení organizace s dobrou znalostí výrobních procesů a s detailní znalostí produktů a jejich použití.

Typ osvědčení:

  • po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: Ing. Michal Jančok

 

Poznámka: Školení není v licenci VDA-QMC.