Základy povrchové úpravy kovů

Charakteristika:

Současný rozvoj oblasti povrchových úprav souvisí s dynamikou rozvoje vědy a výzkumu i transformací nových poznatků a objevů do praxe. Základním předpokladem úspěšného postupu je dobře technicky a odborně připravený řešitelský kolektiv s hlubokou znalosti uvedené problematiky, schopný nejen absorbovat nové poznatky, ale je také úspěšné rozvíjet a cílevědomě aplikovat ve výrobní a technické sféře. Ke splnění tohoto cíle je potřebné vytvářet pro technické kolektivy optimální podmínky po všech stránkách, a jednou z nich je i získávání širokého spektra poznatků z oblasti technologických procesů a výrob.

Cíle:

  • základní principy povrchových úprav
  • předúprava povrchů – tryskání, odmašťování, moření
  • fosfátování kovů jako ochrana před korozí
  • technologie nanášení nátěrových hmot
  • principy adheze kov-barva
  • kontrola kvality v oblasti povrchových ochran

Cílová skupina:

Dvoudenní školení je určeno především pracovníkům provozů zabývajícími se povrchovými úpravami kovů – technologům, inženýrům kvality, kontrolorům kvality, vedoucím týmů (mistrům), ale i konstruktérům navrhujícím povrchové ochrany.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 2 dny

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

 

Poznámka: Počítá se s přítomností projektoru, případně i připojením na internet.
Detailní zaměření jednotlivých témat je možno přizpůsobit požadavkům zákazníků.