Hodnocení a analýza povrchových úprav – Novinka

Charakteristika:
Zavedení systému řízení kvality při vytváření povrchových ochran je podmíněné úrovní rozvoje a dostupností specializované měřící, testovací a řídící techniky. To není možné bez vhodných metodických (kritéria kvality pro povlaky, měřicí a zkušební metody, normalizační opatření) a technických prostředků (měřicí přístroje, zkušební zařízení, řídící systémy).

Cíle:

 • kritéria kvality povlakového systému
 • vstupní kontrola surovin
 • kontrola kvality povlakových systémů
 • vzhledové a funkční vlastnosti nátěrových hmot a nátěrů
 • ochranné vlastnosti povrchových úprav
 • normalizace v oblasti zkušebnictví povrchových úprav

Cílová skupina:

 • jednodenní školení je určeno především pracovníkům odpovědným za kvalitu povrchových úprav – inženýři kvality, kontroloři kvality, ale i konstruktéři navrhující povrchové ochrany a technologové povrchových úprav

Pracovní metody:

 • výklad podpořený příklady z praxe
 • individuální práce na praktických cvičeních
 • účastníci školení obdrží příručku s přehledem základních metod hodnocení povrchových úprav

Typ osvědčení:

 • osvědčení ve formě certifikátu po absolvovaní záverečného testu

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

Poznámka:

 • detailní zaměření jednotlivých témat je možné přizpůsobit požadavkům zákazníka