Hodnocení a analýza povrchových úprav

Charakteristika:

Zavedení systému řízení kvality při vytváření povrchových ochran je podmíněné úrovní rozvoje a dostupnosti specializované měřicí, testovací a řídící techniky. Není to možné bez vhodných metodických (kritéria kvality pro povlaky, měřicí a zkušební metody, normalizační opatřeni) a technických prostředků (měřicí přístroje, zkušební zařízení, řídící systémy).

Cíle:

  • kritéria kvality povlakového systému
  • vstupní kontrola surovin
  • kontrola kvality povlakových systémů
  • vzhledové a funkční vlastnosti nátěrových hmot a nátěrů
  • ochranné vlastnosti povrchových úprav
  • normalizace v oblasti zkušebnictví povrchových úprav

Cílová skupina:

Jednodenní školení je určeno především pracovníkům odpovědným za kvalitu povrchových úprav – inženýři kvality, kontroloři kvality, ale i konstruktéři navrhující povrchové ochrany a technologové povrchových úprav.

Typ osvědčení: po absolvování školení a úspěšném vyplnění testu – certifikát

Rozsah školení: 1 den

Odborný garant: doc. Ing. Milan Olšovský, PhD.

 

Poznámka: Počítá se s přítomností projektoru, případně i připojením na internet.
Detailní zaměření jednotlivých témat je možno přizpůsobit požadavkům zákazníků.